سنبل الطیب – فروشگاه به‌تن

سنبل الطیب

تعداد محصول فروخته شده: 0

سنبل الطیب نامی آشنا در گیاهانی است که همیشه در کنار گل گاو زبان مصرف می شود. این گیاه دارای فوایدی چون کمک به تنظیم ضربان قلب است.

وزن محصول: 50 گرم

عطاری دانیال